Kerstmiddag 15 december 2017

Kerstmiddag 2017

Dit jaar was de middag al op 15 december gepland. Negentig personen hadden gehoor gegeven aan onze uitnodiging. Jammer dat er enigen zich moesten afmelden omdat ze niet in staat waren om te komen.

Pater Jozef was voor de eerste keer bij ons om de H. Mis op te dragen. Het was even wennen, maar met enige vertraging kon alles in “de Ligt” doorgaan.

Het Dameskoor vulde de wachttijd op met een gedeelte van hun programma dat al in de planning lag en dat na de koffie met heerlijke vlaai werd afgemaakt.

De dames lieten horen dat ze behalve de misliederen ook gezelligheid  kunnen brengen. 7Wij willen ze dan ook heel hartelijk bedanken voor hun flexibiliteit en vrolijkheid.

Aan het einde van de middag vertelde de voorzitter in dichtvorm het aloude verhaal van Felix Timmermans: “Waar de ster bleef stille staan”. Naar de belevenissen van Pitje Vogel, Suskewiet en Schrobberbeek werd aandachtig geluisterd.

Met een worstenbroodje werd de middag afgesloten.

Voor onze medewerksters was het werk voor kerstmis nog niet voorbij, want in de laatste week voor de kerst werden nog ca. 30 attenties gebracht bij donateurs van onze doelgroep die aan huis zijn gebonden of onlangs in het ziekenhuis hebben verbleven.

Graag wil ik alle medewerk(st)ers en bestuursleden, hartelijk bedanken voor de grote inzet die zij ook dit jaar weer hebben verricht.

Lies Schoofs, voorzitter