Ontspanningsmiddag 30 september 2017

30 september 2017

Deze ontspanningsmiddag stond in het teken van het 40 jarig jubileum van Maria Rooyackers. Zij heeft al die jaren deel uitgemaakt van het bestuur van NL Meerveldhoven. Naast het ziekenbezoek dat altijd het belangrijkste doel is van ons, was ze o.a. vele jaren de coördinator daarvan. Ze onderhield ook het contact met de voormalige parochie H. Lambertus.

Daarbij werd informatie uitgewisseld over mensen die een bezoek zeker kunnen gebruiken. Jammer dat er altijd mensen niet bezocht worden omdat we ze niet kennen.

Maria begon met haar werk bij de kermis op het Mariaplein. De “tent” stond vol prijzen die te winnen waren door het kopen van enveloppen.  Van lieverlede kreeg ze de taak om met een ander bestuurslid die prijzen te gaan kopen. Ook die van de latere Meimarkt werden door hen gekocht.

Al vlug nam ze een wijk voor haar rekening waarin de donaties moesten worden opgehaald. Die waren en zijn nog een belangrijke bron van inkomsten voor onze stichting.

De jaarlijkse loten verkoop hoort daar zeker bij.

Bestuurslid en medewerk(st)er zijn, kost best wat tijd, maar die kan men wel zelf indelen. Heel belangrijk is het goede gevoel en de dankbaarheid die je er voor terug krijgt.

De voorzitter had deze keer voor de huldiging,  Maria’s levensloop bij Nieuwe Levenskracht  wat levendiger gemaakt door een diapresentatie met foto’s uit haar lange “loopbaan”.

Zij sprak namens bestuur en medewerk(st)ers, ook een grote dank uit voor het vele werk dat deze jubilaris verrichtte.

De middag werd verder, door de ruim 95 aanwezigen, aangenaam doorgebracht met muziek van het Trio Houdoe.