Jaarverslag

JAARVERSLAG    2018

In de jaarvergadering van 17 januari 2019 is verslag gedaan van  aktiviteiten in 2018

Jaarvergadering: op 18 januari bij Frans en Lies Schoofs. Er waren 13 personen aanwezig.  Na de opening door de voorzitter, las de secretaresse de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag van 2017 voor. Hierna volgde het financieel verslag van 2017 en het verslag van de kascontrolecommissie waarna de penningmeester werd gedechargeerd. Verder werd het jaarplan van 2018 gepresenteerd. De vergadering werd besloten met een gezellig samenzijn.

Valentijnsdag: Op 14 februari werd er bij 15 personen, die in het afgelopen jaar de zorg hadden voor een zieke, als dank een boeketje tulpen bezorgd.

Donateursavonden: Op 10 en 11 maart  in de Schalm. Toneelvereniging ”De Grenswachters” uit Luyksgestel bracht een klucht met als titel “De stoute kneepjes van het spel” .  De zaal was 2 x maar redelijk  bezet.

Meibedevaart: Op 17 mei werd de jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Eik gehouden voor de zieken van Veldhoven. Na de H. Mis en de bloemenhulde aan Maria, was er voor de Meerveldhovense genodigden, in de zaal van “De Ligt” een gezellige middag.  Er waren  46 personen aanwezig. Dit was weinig omdat op deze middag een bekende werd gecremeerd

Ontspanningsmiddag:  Op 30 juni, een ontspanningsmiddag waarin de trekking van onze loterij plaats vond. Wij begonnen deze middag met een muzikaal optreden van het Volkels duo met Jeanne van de Rijt.  Om 16.30 uur werd de trekking van onze loterij verricht door notaris Mevr. Mr. J.M. Erdkamp . Er vielen enkele prijzen in de zaal. Er waren 85 personen aanwezig

Reisje:  Op 16 augustus organiseerden wij voor de genodigden uit onze doelgroep een  boottocht over de Linge die begon in Leerdam. Op de boot stond de koffie met gebak al op ons te wachten. Na de tocht met uitzicht op de prachtige natuur, reisden we via een mooie “binnendoor” route naar ons dineradres Restaurant  “Kruidenlucht” in Casteren. Met 47 personen genoten we van een heerlijk uitgebreid diner.  We waren om ± 20.00 uur weer thuis.

Nationale  Ziekendag : Op 9 september  waren er  uit Meerveldhoven 56 zieken aanwezig op de Kempencampus. Deze middag werd  gesponsord door het Veldhovens

bedrijfsleven en georganiseerd door de Commissie Nationale Ziekendag, die valt onder de rechtspositie van S.N.L. Veldhoven.

Ook werden er fruitschaaltjes bezorgd bij 31 zieken die niet aanwezig konden zijn.

Kerstviering : Op 14 december werd om 14.00 uur in ”de Ligt” een H. Mis opgedragen door Pater Jozef. Het Dameskoor verzorgde de zang. Hierna was er koffie met vlaai. De middag werd verder verzorgd door 2 dames met liedjes en meezingliedjes. Er waren 91 personen aanwezig.

Bij 35 zieken die thuis moesten blijven werd voor de kerst nog een attentie bezorgd.

Ziekenbezoek : 31 zieken werden thuis bezocht met een attentie; sommigen in het ziekenhuis en bij enkelen die tijdelijk in een verzorgingshuis moesten verblijven.

Ziekenbezoekgroep: Deze groep bestaat slechts uit 5 personen en wordt  door de bestuursleden aangevuld. Door deze personen werden de zieken bezocht in Meerveldhoven, voor zover zij bij ons bekend waren.

Op 17 april en op 8 november kwamen bestuur en de ziekenbezoeksters bijeen. Er werden  ervaringen verteld en besproken, met het doel van elkaar te leren.

Nabestaandenbezoek: In 2018 werden er 17 bezoeken gebracht aan nabestaanden en gezinsleden van overleden donateurs.

Hun namen werden voorgelezen in de voorbede van de H. Mis op onze kerstviering.

Diversen:

Er waren in 2018  –  240 donateurs.

Er werden 8 bestuursvergaderingen gehouden.

Ook waren wij aanwezig op de regiovergadering in Valkenswaard op 12 maart.

Wij bezochten de een gezellige middag bij onze zustervereniging in Budel.

Ook op de 2 vergaderingen van SWOVE, met vrijwilligers die aandacht hebben voor ouderen waren we aanwezig.

Onze website is vernieuwd, en beter toegankelijk gemaakt door onze webmaster

Jochem Schoofs.

 

Representatie:

Nieuwe Levenskracht was aanwezig bij 25 personen die de leeftijd van 85 – 90 of 95  jaar of ouder hadden bereikt.

En verder bij:

5 x bij 60 jarig huwelijksfeest

1 x bij 65 jarig huwelijksfeest

2 x bij een 50  jarig huwelijksfeest.

Aan het einde van dit jaaroverzicht wil ik iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor Nieuwe Levenskracht MEERVELDHOVEN. Heel veel dank aan de voorzitter, en alle bestuursleden en aan alle medewerkers / medewerksters voor hun tijd aan N.L. gegeven.

Tot slot gaat onze algemene dank aan al onze donateurs, want zonder hun financiële bijdrage zouden wij dit werk niet kunnen voortzetten.

AAN ALLEN HARTELIJK DANK.

Meerveldhoven  jan. 2019

P.W. van Doren, secretaresse

FunctieNaamAdresTelefoonnummer
VoorzitterMevr. L. Schoofs-EliënsKapelstraat-zuid 62a040-2533156
SecretariaatMevr. E. van DorenSagenstraat 15040-2536003