Kerstmiddag 2019

Kerstviering 2019

Ook dit jaar hebben onze medewerksters veel uitnodigingen bezorgd  bij mensen van onze doelgroep . Tezamen met het koor waren er op 20 december ongeveer 100 personen in de zaal van “De Ligt” aanwezig.

De H. Mis, door pater Jozef opgedragen werd door het Dameskoor sfeervol ondersteund. Om 15.00 uur werd de koffie en thee ingeschonken waarbij een stukje  heerlijke vlaai niet mocht ontbreken.  De aanwezigen konden nu een gezellige praatje maken met de anderen aan hun tafel. Dit is iedere keer weer een belangrijk onderdeel van een middag bij elkaar.

Het werd daarna tijd dat het koor een andere kant van hun kunne  wilde laten zien. Leuke liedjes die net als de kerstliederen meegezongen konden worden. Een voordrachtje, een gedicht, een vertelseltje, ja dit alles konden de dames met verve brengen.

Zij kregen de volle aandacht van de mensen in de zaal, wat ook belangrijk was want intussen kwamen er personen binnen die een van onze bestuursleden niet in de gaten mocht krijgen.

Toen iedereen aanwezig was ging de grote deur achter in de zaal open en kwam wethouder Mariënne van Dongen-Lamers binnen met achter haar kinderen en kleinkinderen van het ons bestuurslid Ans van Glabbeek.

De wethouder kwam geheel in stijl van de kerst een blijde boodschap brengen. Ans werd verrast met de erespeld van de gemeente Veldhoven. Zij kreeg die onderscheiding vanwege haar vele werk dat zij al ruim 34 jaar gedaan had als bestuurslid van Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven. Behalve het bestuurswerk deed ze veel meer, o.a. ziekenbezoek, attenties bezorgen op bijzondere verjaardagen, bij jubilea en ook met kerst waar mensen die aan huis zijn gebonden een attentie krijgen. Ook op nationale ziekendag brengt NL ca 30/40 fruitschaaltjes bij die zieken. Daarbij  bezorgt Ans uitnodigingen voor activiteiten van onze stichting.

In de vergaderingen komt ze vaak met goede ideeën en heeft een nuchtere kijk op veel zaken wat heel belangrijk is.

“Heel toevallig” stond het dameskoor nog klaar om een luid lang zal ze leven te zingen.

De consumptie die daarna volgde, was heel welkom. Vanwege ons feestjaar hadden we nog veel bedankjes te doen. Het Dameskoor werd door de voorzitter toegesproken met een leuk dankwoord waarna ook voor hen een attentie kwam.

Het was niet leuk maar er moest daarna afscheid genomen worden van twee vrijwilligsters die te kennen hadden gegeven met het werk voor ons te stoppen, vanwege leeftijd en verhuizing. Ook voor hen sprak de voorzitter een dankwoord waarbij ze herinnerde aan hun bijzondere activiteiten bij verschillende kerstvieringen. Na een gratis verloting en lekkere worstenbroodjes was het later geworden dan gewoonlijk, maar de zaal was nog warm en de fijne sfeer was steeds aanwezig. De voorzitter bedankte alle medewerk(st)ers van NL en vooral de vrijwilligers van De Ligt voor hun goede zorg, waardoor wij altijd voor onze activiteiten graag naar dat ontmoetingscentrum terug komen.

Het was voor de organisatie een drukke, maar mooie middag. We zagen dat de aanwezigen genoten en dat is toch het doel waarvoor wij werken.