Wat doen wij

Wat doen wij

 • Wij zien het ziekenbezoek als onze voornaamste taak. Onze ziekenbezoeksters alsmede de meeste bestuursleden bezoeken mensen uit Meerveldhoven die een tijdje in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis enige tijd ziek zijn met een bloemetje of fruit..
  Wij werken voor alle zieken ongeacht hun kleur, geloofs- of levensovertuiging.
  Zij hoeven daarvoor geen donateur te zijn.
 • Indien er behoefte aan is, worden zieke, gehandicapte of eenzame donateurs regelmatig bezocht. We moeten daarvoor dan wel vrijwilligers hebben die er tijd voor hebben.
 • We bezoeken de nabestaande van een overleden donateur.
 • De donateurs die hun 85e – 90e – 95e verjaardag vieren worden bezocht met een attentie. Na het 95e jaar verrassen we de jarige donateur ieder jaar met een bezoek.
 • Wij kunnen helpen bij het boeken van een vakantie of bedevaart en kunnen de donateurs een zakcentje meegeven.
 • Indien we op de hoogte zijn wordt een gouden bruidspaar dat donateur is door ons gefeliciteerd.
 • Wij bieden onze ziekenbezoeksters regelmatig de mogelijkheid aan voor scholing in bovenstaande activiteiten die vaak verzorgd wordt door medewerksters van SWOVE.
 • Wij organiseren verschillende ontspanningsmiddagen voor onze doelgroep in
  ontmoetingscentrum “De Ligt”, o.a.
  – met kerstmis ( al vanaf 1974) ,
  – na de bedevaart in Meerveldhoven tijdens een gezellige nazit.
  – eind juni waarin dan ook de trekking van de loterij plaats vindt
  – incidenteel nog op andere middagen. Hiervoor worden de mensen persoonlijk uitgenodigd door onze vrijwilligers.
 • Met Valentijnsdag brengen we een bloemetje naar diegenen die een zieke donateur verzorgen.
 • De laatste jaren zijn we in de mogelijkheid geweest om een reis te organiseren, waar ook mensen met een rolstoel aan konden deelnemen.
 • Het bankrekeningnummer van Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven is: NL38RABO0153616040

Wet op de privacy
In verband met de wet op de privacy, mogen we in het ziekenhuis niet informeren naar namen van mensen in het ziekenhuis. Wij vragen u dan ook aan het bestuur door te geven, wanneer een familielid, een buur of kennis in het ziekenhuis is opgenomen of langdurig ziek is. Dat kan door eens een bericht te sturen.
Hoe komt SNL aan geld hiervoor?
Het geld is de financiële bloedsomloop van een organisatie.
We hebben een aantal donateurs, waarvan we jaarlijks een bijdrage ontvangen.
Er zijn heel wat donateurs met een periodieke bankoverschrijving waarover we heel gelukkig mee zijn.Het bespaart is een heleboel tijd, die we dan weer aan het ziekenbezoek kunnen besteden. De overige donateurs krijgen jaarlijks thuis door onze medewerk(st)ers of bestuursleden een kwitantie aangeboden.
Voor € 10, – in het jaar bent u donateur en helpt u ons bij het werk voor de mensen in Meerveldhoven.
U kunt zich opgeven bij het bestuur.
Wij organiseren ieder jaar een loterij waarvoor onze vrijwilligers de loten verkopen
We zijn ook enkele jaren aanwezig geweest op de meimarkt met het Rad van Avontuur.

In het begin van het jaar houden we een jaarvergadering waarvoor de bestuursleden en alle medewerkers worden uitgenodigd.
Het bestuur doet verslag van de activiteiten die in het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Ook wordt het financieel jaarverslag gepresenteerd. De kascontrole commissie doet verslag van haar bevindingen. Daarna is er gelegenheid voor een ontspannen samenzijn.

Onze activiteiten zijn veelomvattend en de vrijwilligers en zeker de bestuursleden besteden vele uren aan de bezoeken en aan de organisatie van alles.

Een beetje geschiedenis
De vakverenigingen (R.K. Werkliedenverbond) in de bisdommen Haarlem, Roermond en ’s Hertogenbosch sloegen in 1913 de handen in elkaar en richtten een vereniging op die ten doel had: in heel Nederland, op het terrein van de vakvereniging, de tuberculose te bestrijden in haar oorzaken en gevolgen, “Herwonnen Levenskracht” genaamd.
In de bestuursvergadering van de R.K.W.V. van 27 maart 1934 werd besloten dat er in Meerveldhoven ook een HL comité moest komen
Men maakte dit besluit kenbaar in de ledenvergadering van 9 april 1934 in het St. Antoniuspatronaat waarbij de hoop werd uitgesproken dat het H.L. comité ijverig zal werken en “zoodoende onze broeders en zusters welken lijdende zijn aan de vreeselijke tbc ziekte, een helpende hand te bieden, want er is geen schooner instelling dan H.L.”

Het was een stevig fundament, waarop met veel enthousiasme door velen verder werd gebouwd.
Nadat in 1984 de FNV besloot om Herwonnen Levenskracht op te heffen vonden de plaatselijke comités nieuwe wegen en werd Nieuwe Levenskracht opgericht.
Ze gaan zich meer inzetten voor zieken, bejaarden, invaliden, gehandicapten en mensen in de WAO en WAA.