Wie zijn wij

Wat is Stichting Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven?

Nieuwe Levenskracht is een groep vrijwilligers, die werkt voor de medemens in Meerveldhoven.
Wij geven aandacht aan hen die kampen met hun gezondheid, geïsoleerd zijn geraakt of anderszins moeilijkheden ondervinden.
Die aandacht wordt ook groepsgewijs gegeven.

Hiervoor hebben we een bestuur en een aantal vrijwillig(st)ers die zieken bezoeken, donaties ophalen, helpen bij de lotenverkoop voor de jaarlijkse loterij en onze doelgroep uitnodigen voor ontspanningsmiddagen en daarbij aanwezig zijn.

Wij proberen maximaal met de andere groepen samen te werken die op hetzelfde terrein bezig zijn, waarbij respect voor ieders grondslag centraal staat. 

Het banknummer van Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven is: NL38RABO0153616040